Voor organisaties en bedrijven

Onze JHA aanpak voor bedrijven en organisaties

Overmorgen begint vandaag. En vandaag beginnen we met het menselijke potentieel in uw organisatie in beeld te brengen zodat zichtbaar is op welke manier dat bestaande potentieel inzetbaar is voor de uitdagingen waar uw organisatie morgen en overmorgen voor staat.

Wij werken op basis van het verkrijgen van kennis over jezelf en dan te ontdekken wat dit betekent voor jouw ontwikkeling in je werk omgeving. Daarin doorlopen we vier stappen; jezelf ontdekken, jezelf ontwikkelen, jezelf organiseren en jezelf oogsten. Het is onze ervaring en overtuiging dat werken vanuit passie en talent bij draagt aan het maximale uit jezelf te halen, want je werkt het best als je weet wie je bent.

RESULTAAT

Individueel heeft de deelnemer zijn eigen duurzame potentieel leren kennen en is in staat om regie te voeren over verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling in de loopbaan. Door de opgedane kennis over zichzelf heeft de deelnemer inzicht in hoe hij effectief kan samenwerken met collega’s.

De collega’s zijn door de opgedane kennis veel meer in staat om het potentieel van collega’s te herkennen en aan te spreken. Een grote meerwaarde voor huidige en toekomstige samenwerkingsrelaties.

De werkgever heeft na deelname een medewerker die duurzaam inzetbaar is, doordat deze zich bewust is van welke werkzaamheden en ontwikkelperspectieven wel en welke niet passen bij het eigen natuurlijke potentieel. En de opgedane kennis blijft binnen de organisatie en is deelbaar geworden.

Op team niveau vergroten we de effectiviteit en leiderschap in teams.

Op organisatieniveau door het kennen van het aanwezige menselijke potentieel in jouw organisatie kent, weet je wat er nog nodig is bij werving van nieuwe medewerkers.

Waar nodig kunnen wij u ondersteunen bij het aanvragen van onderstaande subsidie om de resultaten zoals hierboven omschreven, te behalen.
https://www.hoewerktnederland.nl/slimwerkgeven/opleiding-en-ontwikkeling/slim-subsidie